Group 5 Grįžti

Spektaklio Sapnavau sapnavau kelionė į Varšuvą

2020 m. lapkritį Varšuvos teatre TR Warszawa turėjęs vykti festivalis Baltic Transfer, siekiantis pristatyti novatoriškiausius bei įdomiausius Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunųjų teatro kūrėjų darbus, dėl pandemijos persikėlė į 2021 metų rudenį. Planuojama, kad festivalis įvyks šių metų spalio 19 – 24 dienomis, o pasiruošimo darbai vyko per visą karantino laikotarpį. 

Birželio 26 – 27 dienomis, kaip įvadas į rudens festivalį, bus parodyta režisierės Kamilės Gudmonaitės Valstybinio jaunimo teatro spektaklio Sapnavau sapnavau (dramaturgė Teklė Kavtaradzė) adaptacija lenkų kalba, sukurta kartu su kompozitoriumi Dominyku Digimu ir TR Warszawa teatro aktoriais. Šioi projekto iniciatorius – festivalio Baltic Transfer  meno vadovas Roman Pawlowski, spektaklio tekstą išvertė ir aktorių skaitymus Lenkijoje režisavo lietuviškų šaknų turintis aktorius ir režisierius Jan Dravnel. Ši nauja Sapnavau sapnavau versija – vienas iš trijų Jaunimo teatro spektaklių, kurie bus pristatomi pagrindinėje Baltic Transfer festivalio programoje. Lenkijos žiūrovai taip pat turės galimybę susipažinti su jaunųjų režisierių darbais, pernai sukurtais Black Box platformoje: Adomo Juškos Miego broliu ir Arturo Bumšteino Urbančičiaus metodu

Sapnavau sapnavau – tai unikali patirtis žiūrovui, kuris spektaklį „žiūri” ausimis: skamba įrašyti nuteistųjų iki gyvos galvos ir aukų artimųjų liudijimai. Režisierės ir dramaturges susitikimai su Vilniaus Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime kalinčiais nuteistaisiais vyko nuo 2018 m. vasario iki 2019 m. kovo. Keturi iš penkių kalbintų kalinių nuteisti kalėti iki gyvos galvos, visi –  už nužudymus sunkinančiomis aplinkybėmis. Pokalbiai buvo įrašyti pašnekovams sutinkant ir žinant, kad įrašai bus naudojami spektaklyje, bet visi dalyviai išreiškė norą likti anonimais.

Režisierė Kamilė Gudmonaitė apie spektaklio perkėlimą į Varšuvą: „Pirmiausia, buvo itin įdomu grįžti prie pačios medžiagos, vėl ją išgirsti, narstyti po sekundę, girdėti kalbančiųjų įkvėpimus, jausmus, emocijas. Vėl prisėdusi dirbti prie šio spektaklio pirmą kartą net susigraudinau: kurį laiką negalėjau patikėti, kad ten aš taip drąsiai ir tuo savo gyvenimo etapu vaikščiojau į kalėjimą ir klausinėjau aukų ir nuteistųjų tokių intymių dalykų. Juk tai – didžiausia tų žmonių trauma, o aš buvau drąsi į ją pažvelgti. Atrodo, dabar nežinau, ar išdrįsčiau. Pajutau, kad spektaklio tema dabar dar giliau manyje, aš ją dar labiau suprantu. Suprantu, kad neatleisti yra ne žmogaus pasirinkimas, o sunkiose gyvenimo situacijose kartais atleisti tiesiog neįmanoma, neįsivaizduojama, negali nutikti. Bent jau kurį laiką. Visiems tas laikas skirtingas. Tik įdomu, ar įmanoma mažinti atsivėrusias erdves tarp žmonių, juos artinti, ar taip ir lieka tarp mūsų tos neįvardijamos skylės, atstumai? Taip pat bemontuojant lenkišką versiją Jaunimo teatre vėlų vakarą prisiminėm, kokią keistą dermę turi tamsa, senas teatras ir šis spektaklis: vis atrodo, kad toje tamsoje šalia tavęs kažkas atsistoja, net grindys sugirgžda.”

Greta spektaklių, festivalio programoje numatyti publikos susitikimai ir aptarimai su kūrybinėmis grupėmis, neformalios jaunųjų teatro profesionalų diskusijos, taip pat daug dėmesio skiriama muzikai, tokiu būdu atskleidžiant jaunųjų kūrėjų talento įvairiapusiškumą. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, pagrindinis festivalio rėmėjas – Baltijos kultūros fondas. 

Spektaklis Sapnavau Sapnavau bus rodomas birželio 26 ir 27 d. 17.00 val., TR Warszawa teatro dirbtuvių salėje, adresu Marszałkowska g. 8, Varšuva.

Baltic Transfer festivalį remia Baltijos kultūros fondas

                                                                              VJT informacija