Informacija žiūrovams

Teatras įsipareigoja teikti išsamią ir tikslią informaciją apie teikiamas paslaugas.

Žiūrovų pareigos:
– spektaklio metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu, nefilmuoti ir nefotografuoti;
– nesinešti į žiūrovinę salę gėrimų ir maisto produktų, lazerinę ar kitokią šviesą skleidžiančių priemonių bei kitų žmonių sveikatai ir visuomenės saugumui pavojingų medžiagų;
– įeidami į žiūrovinę salę žiūrovai privalo išjungti mobiliojo ryšio priemonių garsą ir planšetinius kompiuterius ar kitus skleidžiančius šviesą įrenginius;
– saugoti bilietą iki spektaklio ar kito renginio pabaigos;
– draudžiama mėtyti daiktus ar kitokiais būdais ir veiksmais trukdyti normaliam spektaklio ar kito renginio vyksmui, gadinti Teatro turtą.

Teatras turi teisę:
– keisti repertuarą, aktorių sudėtis;
– atšaukti spektaklius;
– keisti bilietų kainas;
– keisti dovanų kuponų, akcijų, nuolaidų taikymo tvarką ir sąlygas;
– neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Teatro tvarką, kelti pavojų kitų žiūrovų ir Teatro darbuotojų saugumui ar prieštarauti visuomenėje priimtinoms elgesio normoms;
– po trečio skambučio vėluojančio žiūrovo į salę neįleisti;
– išprašyti iš žiūrovinės salės triukšmaujančius, trukdančius kitiems žiūrovams asmenis;
– nustatyti žiūrovų amžiaus cenzą į spektaklius (N-16; N-18), jei spektaklio vaizdai gali daryti neigiamą įtaką nepilnamečio žiūrovo psichinei sveikatai ar doroviniam vystymuisi;

Svarbu žinoti:
– į spektaklius pažymėtus „N-16“, „N-18“ ženklu, nepilnamečiai įleidžiami tik lydimi suaugusiųjų. Teatras turi teisę tikrinti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių.
– už daiktus ir pinigus, paliktus rūbinėje kartu su saugoti paliktais drabužiais, Teatras neatsako.
– žiūrovas, pametęs rūbinės numerėlį, apie tai nedelsdamas informuoja rūbinės personalą ir salės administratorių (žiūrovas, pranešęs apie numerėlio dingimą, į rūbinę atiduotus drabužius atsiima visiems lankytojams išėjus iš teatro). Už pamestą rūbinės numerėlį žiūrovas sumoka jo kainą.
– Teatras neatsako, jei bilietas buvo pamestas ar dėl žiūrovo kaltės nepataisomai sugadintas.
– Teatro patalpose rūkyti draudžiama.

Papildomą informaciją galite gauti telefonu (8 5) 261 6126 darbo dienomis nuo 12 val. iki 17 val.