Korupcijos prevencija

Valstybinio jaunimo teatro 2022-09-26 vadovo įsakymas Nr. V-55: „Dėl Valstybinio jaunimo teatro pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, reikalinga specialiųjų tyrimų tarnybos informacija apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“. 

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba užpildyti pranešimo formą internete.

Pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus galite teikti tiesiai Kultūros ministerijai, paspaudus nuorodą: Pateikti pranešimą KM.

Pranešimą apie korupciją Valstybiniame jaunimo teatre galite pateikti:

  • siųsdami pranešimą paštu,
  • rašydami el. paštu pranesk@jaunimoteatras.lt
  • atvykę į Teatrą,

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Valstybiniame jaunimo teatre atsakingo asmens kontaktai:
Diana Oklinskaitė, įstaigos administratorė
Tel. +370 2625556, el. p. pranesk@jaunimoteatras.lt

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės