Meno taryba

Valstybinio jaunimo teatro meno taryba:

Aldona Bendoriūtė–Gadliauskienė – aktorė;

Aleksas Kazanavičius – aktorius;

Ramunė Marcinkevičiūtė – teatrologė, LMTA profesorė, meno tarybos pirmininkė

Valentinas Masalskis – aktorius, režisierius;

Diana Paknytė – teatro vadovo pavaduotoja;

Indrė Šimeliūnė – Kultūros ministerijos atstovė.

Jonas Tertelis – režisierius;